Soutěz v ošetřovatelství

Dne 22. 3. 2018 se zúčastnila studentka 3. ročníku oboru zdravotnický asistent Veronika Glosová celostátní SOUTĚŽE V OŠETŘOVATELSTVÍ. Soutěž na téma obvazový a převazový materiál, obvazová technika, byla koncipována jako teoreticko-praktická, kdy studenti z 16 zdravotnických škol zpracovali a předvedli prezentaci na dané téma. Dále na základě vylosované kazuistiky předvedli praktickou ukázku obvazové techniky.

Soutěž se konala na Střední zdravotnické škole Ruská v Praze a poskytla všem zúčastněným řadu inspirujících postřehů, zkušeností a příjemných setkání. Budeme se opět těšit na účast v příštím roce.