První pomoc

Přelom května a června patřil dvěma zajímavým akcím první pomoci. Tentokrát se studenti 2. ročníků oboru zdravotnický asistent zapojili do akcí určených především pro nejmenší děti.
Obnovená spolupráce s ČČK oblastním spolkem Hodonín nám nabídla účast na okresním studijním středisku na Haluzické hájence, zařízení DDM Ždánice, pořádaného ve dnech 30. 5.–3. 6. 2018.
Zde byli mladí zdravotníci, žáci prvního i druhého stupně z okresu Hodonín a Břeclav, kteří si formou her rozšiřovali svoje znalosti z první pomoci.
Na tomto pobytu se naši čtyři studenti věnovali dětem nejen v rámci přednášek, ale také pomáhali s veškerým programem a péčí o děti.
Dne 5. 6. 2018 studenti zavítali do MŠ Kytička v Kyjově, kde úspěšně zvládli zaujmout a naučit nejjednodušší základy první pomoci děti ve věku 3–6 let.