Červnová první pomoc

Pestré aktivity v rámci první pomoci přinesl závěr školního roku. První polovina června byla ve znamení celostátní soutěže v první pomoci v Brně a mezinárodní soutěže v Jihlavě. Příjemným zpestřením byla dále ukázka první pomoci pro nejmenší děti v MŠ Brouček ve Bzenci.

Závěr června patřil tradičním ukázkám první pomoci pro ZŠ J. A. Komenského Kyjov a ZŠ Vracov. Zároveň proběhla ukázka první pomoci v rámci nově započaté spolupráce s DDM Ždánice.

Jednotlivých akcí se výborně zhostili studenti druhých ročníků oboru zdravotnický asistent.