Stop proleženinám

V pondělí se konala v Nemocnici Kyjov akce s názvem Stop proleženinám a naše škola byla u toho. Jak dekubitům, neboli proleženinám, předcházet, případně jak efektivně je léčit i v domácím prostředí. To byla hlavní náplň této osvětové akce. Nemocnice Kyjov se rizikem vzniku proleženin usilovně zabývá. Zřídila Skupinu pro prevenci a péči o dekubity a chronické rány. Jsou v ní zastoupeny zdravotní sestry ze všech oddělení. Na pravidelných poradách se tento odborný tým seznamuje s fotodokumentací některých proleženin a společně probírá doporučenou léčbu. V nemocnici navíc působí 2 sestry konzultantky, které na správné ošetřování dekubitů dohlížejí.

Studentky třídy 3.ZaA aktivně pomáhaly během průběhu této akce a studenti ostatních ročníků SZŠ se stali nejčastějšími návštěvníky, dále pracovníci domů s pečovatelskou službou a lidé, kteří o osobu trpící dekubity pečují v domácím prostředí. Během odpoledne si pro radu přišlo více než 160 lidí. S ohledem na mimořádný zájem kyjovská nemocnice akci zopakuje i příští rok.

Děkujeme Nemocnici Kyjov za přizvání na tuto akci. Mgr. Evě Zajícové a členkám Skupiny pro prevenci a péči o dekubity a chronické rány děkujeme za spolupráci a bližší seznámení s problematikou proleženin.

Mgr. Žáčková Marie