Dárci kostní dřeně

V pátek 6. 12. 2019 byl na naší škole realizován program Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jeho cílem bylo, prostřednictvím paní Zdenky Wasserbauerové a paní Xenie Mráčkové, rozšířit povědomí o činnosti organizace mezi našimi studenty. Během programu se žáci dozvěděli spoustu informací o nemocech krvetvorby a její léčbě, o transplantaci krvetvorných buněk a také o nutnosti rozšiřování databáze registru o nové dárce, o ty, kteří jsou ochotni darovat své buňky nemocným dětem či dospělým.

Máme velkou radost z toho, že tímto dnem byl registr dárců kostní dřeně rozšířen o 59 nových potenciálních dárců ze tříd okA, spA, 4.ZaA a 3.ZaA.

Vzhledem k tomu, že dárcem se můžete stát po dosažení plnoletosti i vy, budeme v tomto programu určitě pokračovat i v příštích letech. A nebude to tak dlouho trvat – příští setkání bude hned 6. 1. 2020 v dalších třídách 3. a 4. ročníků.