Den otevřených dveří

Ve středu 8. ledna 2020 jsme otevřeli naše dveře všem zájemcům o studium na naší škole. Zájemci měli možnost si prohlédnout naše interiéry a ukázky z výuky jednotlivých předmětů.
Prezentace ke dni otevřených dveří

V rámci Dne otevřených dveří se prezentoval i zdravotnický obor. Zájemci o studium měli možnost prohlédnout si učebny pro výuku odborných předmětů, kde pro ně byly připraveny ukázky s praktickým procvičením vybraných výkonů. V učebnách ošetřovatelství měli možnost vyzkoušet si např. převazy ran nebo odběr krve na umělé paži, v učebně první pomoci a somatologie si vyzkoušeli resuscitaci a obvazovou techniku, také zde byly k dispozici pomůcky pro výuku somatologie – obrazy a modely orgánů. Zajímavé aktivity čekaly na žáky při prezentaci předmětu psychologie, kde měli možnost sledování optických klamů, trénování paměti a představivosti.

Veškeré potřebné informace obdrželi žáci a jejich doprovod ve vestibulu, kde byl k dispozici i propagační materiál.

Děkujeme našim studentům, kteří reprezentovali na výbornou!