Jeden den studentem

Přihláška na Jeden den studentem zdravotnické školy, který se koná 12. února 2020 od 8.00 hodin na Klvaňově gymnáziu a střední zdravotnické škole v Kyjově. Výuka proběhne v předmětech somatologie, ošetřovatelství, první pomoci a psychologie.

Přihlášku vyplňujte ve formuláři na uvedeném odkaze do 7. února.