PRVNÍ pololetí s PRVNÍ pomocí

První pololetí školního roku 2019/2020 bylo z pohledu akcí první pomoci velmi pestré.

Již tradičně jsme hned září zahájili spoluprací se ZŠ Za Humny Kyjov v rámci akce Bezpečně na silnici. Následovala sobotní akce Zažít Kyjov jinak se stanovištěm před naší školou, která byla určena pro širokou veřejnost. Na Veletrhu středních škol Kyjovského Slovácka jsme kromě první pomoci zapojili žáky základních škol i do procvičování např, odběru krve apod. Září jsme zakončili ukázkami v SOU Havlíčkova Kyjov v rámci předmětu Výchova ke zdraví. Říjen byl ve znamení pětidenní spolupráce s firmou J. P. PLAST Kyjov, kde pomáháme zaměstnancům s procvičováním základů první pomoci zaměřenou na jejich specifické potřeby v rámci provozu. V listopadu jsme rozšiřovali osvětu o první pomoci v ZŠ Žeravice a ZŠ Sobůlky. Leden patřil také tradiční spolupráci s DDM Kyjov, kde jsme se zapojili v rámci Dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd kyjovských a okolních škol.

Všechny akce spolehlivě zajistili žáci 3. ročníků oboru zdravotnický asistent. Již od září se aktivně zapojovali také studenti druhých ročníků, přestože s první pomocí teprve začínají. Starší spolužáci je ochotně zapojovali a předávali vlastní zkušenosti.

Za aktivní přístup, trpělivost a svědomitou přípravu všem žákům, kteří zajistili, aby akce proběhly bez zaváhání a profesionálně, děkuji! Podle zpětné reakce od žadatelů o vzájemnou spolupráci se to podařilo na výbornou!

Alena Altmannová