Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví se do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních a vyšších odborných školách – viz Mimořádné opatření.

V důsledku tohoto opatření nebude ani na naší škole od 11. března 2020 probíhat prezenční vyučování.

Vyučující se budou snažit výuku zajistit prostřednictvím jiných prostředků – žákům budou poskytnuty vzdělávací materiály prostřednictvím e-mailů, výukového systému Moodle nebo jinými cestami.

Vysvětlete prosím svým dětem, že výše uvedený stav není prodloužením prázdnin, ale zcela výjimečnou situací, ke které je třeba přistoupit s mimořádnou zodpovědností – včetně plnění základních vzdělávacích povinností.

Děkujeme