Maturitní zkoušky 2020

Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky pro gymnaziální třídy budou probíhat v termínech 10.–16. června, třídy oboru Zravotnický asistent budou ústně maturovat v termínech 12.–16. června 2020.

Praktické zkoušky oboru Zdravotnický asistent

Praktické zkoušky oboru Zdravotnický asistent budou probíhat ve čtvrtek 4. června 2020 a v pátek 5. června 2020.

Písemná část MZ

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Dokumenty stanovují časový rozpis konání didaktických testů v jarním zkušebním období a způsob hodnocení zkoušek společné části ve školním roce 2019/2020.

Jednotné zkušební schéma

Ministerstvo stanovilo časový rozvrh konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky a nepovinné výběrové zkoušky Matematika+, a to na období od 1. do 3. června 2020. V jarním zkušebním období se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Jednotné zkušební schéma a jeho přílohy naleznete v sekci Maturitní kalendář.

DATUM ČAS KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
1. 6. 2020 8:00 Matematika
Francouzský jazyk
13:00 Anglický jazyk
2. 6. 2020 8:00 Český jazyk a literatura
13:00 Německý jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
3. 6. 2020 9:00 Matematika+

Kritéria hodnocení

V souvislosti s vydáním speciálního zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo kritéria hodnocení ve dvou verzích. Jednak pro hodnocení žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku v jarním i podzimním zkušebním období podle pravidel stanovených speciálním zákonem, jednak pro žáky, kteří budou v podzimním zkušebním období konat maturitní zkoušku standardně podle pravidel uvedených ve školském zákoně.

Kritéria hodnocení ve formátu PDF naleznete zde.

Zdroj: https://cermat.cz/aktuality/aktualita/261-msmt-zverejnilo-jednotne-zkusebni-schema-a-kriteria-hodnoceni-maturitni-zkousky

Praktické zkoušky oboru Zdravotnický asistent

Praktické zkoušky oboru Zdravotnický asistent budou probíhat ve čtvrtek 4. června 2020 a v pátek 5. června 2020.