Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek

DŮLEŽITÉ – ke zkoušce přineste:  

  • povolené pomůcky – viz pozvánka CERMAT,
  • identifikační průkaz – jste-li držitelem,
  • pozvánku ke zkoušce zaslanou CERMATEM,
  • pokyny k přijímacímu řízení zaslané školou,
  • respirátor nebo rouška,
  • potvrzení o negativní testu na COVID-19 mladší 7 dnů.