SOČ 2020/21 — dvě stříbra z krajského kola

43. ročník soutěže SOČ byl pro naše studenty velmi úspěšný.

V oboru 2 (Fyzika) získal Radek Kučera (3. A) 5. místo se svou prací „Příprava monokrystalů perovskitů pro optoelektronické aplikace“.

V oboru 3 (Chemie) vybojoval vynikající 2. místo s prací „Čtyřřetězcové struktury v DNA a RNA“ Jaroslav Kříž (3. A) a postupuje tak přímo do závěrečného, celostátního kola.

V oboru 4 (Biologie) obsadila Blanka Vrbová (3. A) 7. místo s prací „Interakce jaderných proteinů s guaninovými kvadruplexy v regulačních oblastech genomu“.

V oboru 7 (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství) reprezentovala naši školu Silvie Bravencová (spA) s prací „Studium dormance semen vybraných druhů bobovitých rostlin“ a obsadila 4. místo.

V oboru 8 (Ochrana a tvorba životního prostředí) získala úžasné 2. místo a tím i postup do celostátního kola Michaela Bakajová (3. B) s prací „Toxicita na vlastní oči – obrazová analýza v in vitro toxikologii“.

V oboru 16 (Historie) se zapojily do soutěže hned dvě naše studentky. Aneta Cermanová (spA) vybojovala 4. místo s prací „Justiční vražda Vladimíra Cermana“ a Nathalie Ponticelli (3. B) s prací „Podíl Gennara Verolina na záchraně budapešťských Židů“ obsadila 10. místo.

Všem jmenovaným studentům děkujeme za čas a energii, které do svých prací vložili a za skvělou reprezentaci našeho gymnázia. Postupujícím přejeme mnoho štěstí v celostátním kole.