První pomoc v praxi

Novinkou ve výuce první pomoci byl projektový den s názvem První pomoc v praxi. Tato akce proběhla dne 9. 6. 2021 a byla určena studentům 2. ročníku oboru Praktická sestra. Cílem bylo praktické procvičení vybraných modelových situací za přítomnosti odborníka z praxe, kterým byla záchranářka Karla Vyhňáková ze ZZS JMK Kyjov. V rámci čtyřhodinového bloku se studenti dověděli novinky v poskytování první pomoci, procvičili si základní úkony, které byly zaměřeny na resuscitaci, krvácení a interní stavy (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, diabetes a alergie). To vše s doplněním informací z reálných výjezdů a situací, které posádky ZZS v terénu řeší.