Rescue SAR Morava

Den 10. 9. 2021 patřil zajímavému projektu, kdy na naši školu přijeli dobrovolní záchranáři z Rescue SAR Morava z Ostravy. Cílem této akce bylo seznámit studenty zdravotnického oboru s náplní činnosti spolku, kterou je především vyhledávání a záchrana lidí v terénu, poskytnutí laické první pomoci. Poradili, jak přežít v přírodě v případě nenadálé situace apod. Součástí přednášky byla i ukázka vybavení, modelové situace a aktuální rady, co dělat v případě živelných událostí, jako například při nedávném zásahu tornáda. Závěr patřil společné diskusi, včetně možností krizové intervence. Za úžasné dopoledne děkujeme srdcařům Lence, Martinovi a Terezce.