Krojovaní studenti

Někdy může být důvod absence ve škole i takto krásný.

Aneta Horáčková a Denisa Půčková (kroj Bukovany)
« z 40 »