Přechod na VŠ

Informace pro budoucí vysokoškoláky o výběru vysoké školy, národních srovnávacích zkouškách a obecných studijních předpokladech. To vše přehledně v prezentaci SCIO.