Zvládání slovní agrese

Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, p. o. ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí  CURATIO® Vás zvou na vzdělávací akci pro zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách

 • Termín konání: 6. 4. 2016
 • Časový rozvrh: 14,00 – 18,00 hod.
 • Místo konání: Posluchárna Střední zdravotnické školy v Kyjově
 • Téma: Zvládání slovní agrese
 • 13,30 – 14,00 hod. Registrace účastníků
 • 14,00 hod. Zahájení konference
 • 14,10 – 15,45 hod. Emoce a komunikace v zátěžových a krizových situacích (PhDr. Jiří Tinka, PhD.)
  • „Problémové typy“ lidí při jednáních.
  • Jak podat zpětnou vazbu problematickému jedinci.
  • Jak dlouhodobě udržet profesionální vztah s obtížným jedincem.
 • 15,45 – 16,00 hod. Syndrom třeseného dítěte (Mgr. Dagmar Piskatá)
 • 16,00 – 16,15 hod. Přestávka
 • 16,15 – 17,40 hod. Zvládání slovní agrese (Mgr. Pavel Drexler)
  • Jak zvládat komunikaci s agresivním člověkem a rozpoznat rizikové chování.
 • 17,45 – 18,00 hod. Kde hledat pomoc (Mgr. Martina Uřičářová)
 • 18,00 hod. Diskuze a ukončení konference

Zdravotničtí pracovníci (všeobecná sestra, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník) získají v souladu s § 3 vyhlášky č. 4/2010 Sb.  Potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity se 4 kreditními body.

Pracovníci ze zařízení sociálních služeb získají v souladu se  zákonem č. 108/2006 Sb. Osvědčení o absolvování školící akce v celkové délce 5 vyučovacích hodin. Školící zařízení na udělenou akreditaci MPSV, akce akreditována není.

K účasti na konferenci se hlaste v kanceláři KGaSZŠ Kyjov, p. o. tel. č. 518 612 236.

Účastnický poplatek ve výši 350 Kč zaplaťte na místě v den konání akce.

Pozvánka ve formátu pdf