Dokumenty školy

Školní řád a ŠVP v písemné podobě jsou volně přístupné v 1. patře u ředitelství.

Školní řád (platný od 1. 9. 2022, .pdf 872 kB)

Dodatek ke ŠŘ k distanční výuce (.pdf, 135 kB)

logo


Propustka z vyučování (oznámení neúčasti)


Zákon o svobodném přístupu k informacím – postupy, kterými se škola při poskytování informací řídí


Formuláře – žádosti – vzory

Žádost vytiskněte a vyplňte rukou nebo vyplňte v elektronické podobě a vytiskněte. Po položkách formuláře se můžete pohybovat klávesou TAB.

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z TV – částečné (.pdf, 88 kB)

Žádost o uvolnění z TV – úplné (.pdf, 88 kB)

Žádost o uvolnění z hodin TV (.pdf, 88 kB)

Žádost o zrušení úplného uvolnění z výuky TV (.pdf, 87 kB)

Žádost o odložení klasifikace – zletilý žák

Žádost o odložení klasifikace – nezletilý žák


Výroční zpráva školy za rok 2021/22:

Vyroční zpráva 2021/22 gymnaziální obory (.pdf, 9 MB)

Vyroční zpráva 2021/22 zdravotnický obor (.pdf, 5 MB)

Výroční zpráva – příloha 2021/22 (.pdf 231 kB)


Stejnopisy dokumentů, potvrzení o studiu

Při žádostech o stejnopisy dokumentů (ročníková a maturitní vysvědčení) nebo potvrzení o studiu kontaktujte kancelář školy.
U dokumentů vydaných před rokem 1968 je třeba kontaktovat Státní archiv v Hodoníně, kde jsou tyto dokumenty uloženy.


Vzdělávací obory

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace poskytuje vzdělání v oborech:

79–41–K/81 Gymnázium
79–41–K/41 Gymnázium
53–41–M/03 Praktická sestra


Školní vzdělávací programy

Gymnázium
osmileté studium
79 – 41 – K / 81
Gymnázium
čtyřleté studium
79 – 41 – K / 41
Praktická sestra
čtyřleté studium
53 – 41 – M / 03