Dokumenty školy

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR):

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

tel. +420 543 426 061
email: gdpr@sssbrno.cz

 


Školní řád a ŠVP v písemné podobě jsou volně přístupné v 1. patře u ředitelství.

Školní řád (platný od 1. 9. 2019)

logo


Propustka z vyučování (oznámení neúčasti)


Zákon o svobodném přístupu k informacím – postupy, kterými se škola při poskytování informací řídí


Formuláře – žádosti – vzory

Žádost vytiskněte a vyplňte rukou nebo vyplňte v elektronické podobě a vytiskněte. Po položkách formuláře se můžete pohybovat klávesou TAB.

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z TV – částečné

Žádost o uvolnění z TV – úplné

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o zrušení uvolnění z TV

Žádost o odložení klasifikace – zletilý žák

Žádost o odložení klasifikace – nezletilý žák


Výroční zprávy školy za rok 2018/2019:

Výroční zpráva 2018/19.xls


Opisy dokumentů, potvrzení o studiu

Při žádostech o opisy dokumentů (ročníková a maturitní vysvědčení) nebo potvrzení o studiu kontaktujte kancelář školy.
U dokumentů vydaných před rokem 1968 je třeba kontaktovat Státní archiv v Hodoníně, kde jsou tyto dokumenty uloženy.


Vzdělávací obory

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace poskytuje vzdělání v oborech:

79–41–K/81 Gymnázium
79–41–K/41 Gymnázium
53–41–M/01 Zdravotnický asistent (dobíhající obor)
53–41–M/03 Praktická sestra (nahrazuje od 2019/20 obor Zdravotnický asistent)


Školní vzdělávací programy

Osmileté studium
79 – 41 – K / 81 Gymnázium
Čtyřleté studium
79 – 41 – K / 41 Gymnázium
Čtyřleté studium
53 – 41 – M / 01 Zdravotnický asistent
Titul, obsah Titul, Obsah Titul, Obsah
1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje
2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy
2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP
4. Učební plán 4. Učební plán 4. Učební plán
5. Učební osnovy (nezveřejněno) 5. Učební osnovy (nezveřejněno) 5. Učební osnovy (nezveřejněno)
6. Hodnocení žáků 6. Hodnocení žáků 6. Hodnocení žáků
7. Autoevaluace školy 7. Autoevaluace školy 7. Autoevaluace školy
8. Přílohy 8. Přílohy 8. Přílohy