Stravování

Naše školní jídelna nabízí studentům svačinky a obědy výběrem ze dvou hlavních jídel.

Změnu objednávky je možné provádět nejpozději 2 dny předem do 12:00 hodin.

V době nemoci má žák nárok na oběd pouze 1. den nemoci, ostatní dny je třeba odhlásit.

OBĚDY jsou nabízeny rovněž PRO VEŘEJNOST.

Ceník obědů

Oběd pro žáky 11–14 let 25 Kč doporučená měsíční záloha 580 Kč
Oběd pro žáky 15 a více let 27 Kč doporučená měsíční záloha 630 Kč
Oběd pro veřejnost 60 Kč hotovostní platba v kanceláři ŠJ
Svačina pro žáky 16 Kč
Stravovací čip 105 Kč cena se může během roku změnit

Doporučenou měsíční zálohu je třeba uhradit nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.

Platební údaje pro zálohy na obědy:

Číslo účtu 43-1219440267
Kód banky 0100
Konstantní symbol 0308 nebo 3558
Variabilní symbol rodné číslo strávníka, bez mezer, lomítka a nul na začátku (narozeni r. 2000 a dále)
Specifický symbol neuvádí se

Objednávání a změna objednávek stravy se provádí přes webové rozhraní na adrese www.gymkyjov.cz:8082

Pro přihlášení ze školní sítě použijte adresu http://192.168.1.33:8082/

Pokud je k 20.dni v daném měsíci na účtu dostatečná záloha, je automaticky objednáno jídlo č. 1 na každý den dalšího měsíce.

Pokud není k 20.dni v daném měsíci na účtu dostatečná záloha, je objednán pouze počet obědů, který částka pokryje. Po doručení platby si stravu pro zbytek měsíce strávník objedná sám internetovým objednáváním.

Každý strávník má v jídelním lístku uvedeny alergeny.

Školní jídelna:

tel.: +420 518 612 543
mob.: +420 606 682 141
vadurova@gymkyjov.cz