Stravování

Přihláška ke stravování (.pdf 163 kB)

Neposílejte peníze na stravovací účet bez přihlášení do stravovacího systému systému!

Objednávání a změna objednávek stravy: http://85.163.113.182:8082/

Nabízíme svačinky a obědy výběrem ze dvou hlavních jídel.

Změnu objednávky nejpozději 2 dny předem do 12:00 hodin. V době nemoci má žák nárok na oběd pouze 1. den nemoci, ostatní dny je třeba odhlásit.

Ceník

Oběd pro žáky 11–14 let 35 Kč doporučená měsíční záloha 805 Kč
Oběd pro žáky 15 a více let 37 Kč doporučená měsíční záloha 855 Kč
Oběd pro veřejnost 90 Kč hotovostní platba v kanceláři ŠJ
Svačina pro žáky 22 Kč
Stravovací čip 105 Kč cena se může během roku změnit

Doporučujeme měsíční zálohu uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce.

Platební údaje pro zálohy na obědy:

Číslo účtu 43-1219440267
Kód banky 0100
Konstantní symbol 0308 nebo 3558
Variabilní symbol rodné číslo strávníka, bez mezer, lomítka a nul na začátku (narozeni r. 2000 a dále)
Specifický symbol neuvádí se

 

Pokud je k 20. dni v daném měsíci na účtu dostatečná záloha, je automaticky objednáno jídlo č. 1 na každý den dalšího měsíce.

Pokud není k 20. dni v daném měsíci na účtu dostatečná záloha, je objednán pouze počet obědů, který částka pokryje. Po doručení platby si stravu pro zbytek měsíce strávník objedná sám internetovým objednáváním.
V jídelním lístku jsou uvedeny alergeny.

Školní jídelna:

tel.: +420 518 612 543
mob.: +420 606 682 141
vadurova@gymkyjov.cz

Provozní řád školní jídelny (.pdf 158 kB)