Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 budeme přijímat

  • 30 žáků do oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
  • 60 žáků do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
  • 60 žáků do oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – čtyřleté

Přihlášku ke studiu nutno podat do 1. března.

 

Přijímací zkouška –  testy z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2018

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 12. 4. 16. 4.
Osmileté studium (pro 5. ročníky) 13. 4. 17. 4.
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 10. 5. 11. 5.
Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATU.

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.


Pro zájemce o studium na naší škole pořádáme přijímačky nanečisto. Pro žáky 5. tříd to bude v pondělí 19. 3. 2018, pro žáky 9. tříd pak ve středu 21. 3. 2018.


U oboru zdravotnický asistent je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.


Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka.