Přijímací řízení

V roce 2021/2022 přijímáme

Výsledky přijímacího řízení

U oboru praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.

Přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2021

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 3. května 4. května
Osmileté studium (pro 5. ročníky) 5. května 6. května
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 2. června 3. června
Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATU.

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka. Termín pro podání přihlášky je v prvním kole do 1. března.

Přihláška (.pdf 288 kB)