Přijímací řízení

DŮLEŽITÉ – ke zkoušce přineste:  

  • povolené pomůcky – viz Pozvánka,
  • identifikační průkaz – jste-li držitelem,
  • Pozvánku ke konání jednotných testů,
  • Pokyny k přijímacímu řízení,
  • respirátor nebo roušku,
  • potvrzení o negativním testu na COVID-19 mladší 7 dnů:
    • Uchazeč o čtyřleté studium se prokáže negativním výsledkem antigenního testu vykonaným nejdříve 27. 4.
    • Uchazeč o osmileté studium se prokáže negativním výsledkem antigenního testu vykonaným nejdříve 29. 4.

Časový harmonogram dne přijímacích zkoušek (.pdf, 136 kB)

V roce 2021/2022 budeme přijímat

U oboru praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.

Přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2021

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 3. května 4. května
Osmileté studium (pro 5. ročníky) 5. května 6. května
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 2. června 3. června
Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATU.

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka. Termín pro podání přihlášky je v prvním kole do 1. března.

Přihláška (.pdf 288 kB)