Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budeme přijímat

  • 30 žáků do oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
  • 60 žáků do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
  • 60 žáků do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté

U oboru praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.

Přijímací zkouška –  testy z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2020

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 14. dubna 15. dubna
Osmileté studium (pro 5. ročníky) 16. dubna 17. dubna
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 13. května 14. května
Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATU.

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka. Termín pro podání přihlášky je v prvním kole do 1. března.