Přijímací řízení

V roce 2022/2023 přijímáme

  • 30 žáků do oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
  • 60 žáků do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
  • 60 žáků do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté

U oboru praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.

Přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2022

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 12. 4. 2022 13. 4. 2022
Osmileté studium (pro 5. ročníky) 19. 4. 2022 20. 4. 2022
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 10. 5. 2022 11. 5. 2022
Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATU.

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka. Termín pro podání přihlášky je v prvním kole do 1. března.

Přihláška (.pdf 288 kB)