Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budeme přijímat

  • 30 žáků do oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
  • 60 žáků do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
  • 60 žáků do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté

Přijímací zkouška –  testy z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2019

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 12. 4. 15. 4.
Osmileté studium (pro 5. ročníky) 16. 4. 17. 4.
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 13. 5. 14. 5.
Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATU.

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.U oboru praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.


Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka.