Přijímací řízení

Ve školním roce 2018/2019 budeme přijímat

  • 30 žáků do oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
  • 60 žáků do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
  • 60 žáků do oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent¹ – čtyřleté

Přihlášku ke studiu nutno podat do 1. března 2018.

 

Přijímací zkouška –  testy z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2018

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 12. 4. 16. 4.
Osmileté studium (pro 5. ročníky) 13. 4. 17. 4.
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory 10. 5. 11. 5.
Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATU.

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.


Pro zájemce o studium na naší škole pořádáme přijímačky nanečisto. Pro žáky 5. tříd to bude v pondělí 19. 3. 2018, pro žáky 9. tříd pak ve středu 21. 3. 2018.

 


U oboru zdravotnický asistent je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.


Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka.


¹ Obor zdravotnický asistent bude od školního roku 2019/2020 nahrazen oborem praktická sestra. Absolventi oboru zdravotnický asistent a také všichni, kdo tento obor začnou studovat před školním rokem 2019/2020, se budou automaticky od září 2019 nazývat praktická sestra. Více na http://www.osetrovatelstvi.info/wiki/prakticka-sestra/