Přijímací řízení

V roce 2022/2023 přijímáme

  • 30 žáků do oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
  • 60 žáků do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
  • 60 žáků do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté

Gymnaziální obory mají možnost výběru druhého cizího jazyka z nabídky: němčina, španělština a ruština. Svoji volbu potvrzuje zájemce o studium při podání zápisového lístku, následně se rozhoduje o společné volbě podle počtu vybraných možností.

U oboru praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Naše škola se od 1. 9. 2022 řadí do pilotního projektu MŠMT, který umožňuje propojení vybraných oborů vzdělávání ve zdravotnictví na středních a vyšších odborných školách. Z toho plynou následující výhody pro naše žáky:

  • Po ukončení 3. ročníku mohou získat výuční list v oboru Ošetřovatel
  • Po ukončení 4. ročníku mají možnost požádat o zkrácenou formu studia na VOŠ v oboru Diplomovaná sestra

Přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek na stránkách CERMATU https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/336-terminy-jpz-2023

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka. Termín pro podání přihlášky je v prvním kole do 1. března.

Přihláška (.pdf 288 kB)