Přijímací řízení

V roce 2021/2022 budeme přijímat

  • 30 žáků do oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
  • 60 žáků do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
  • 60 žáků do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté

U oboru praktická sestra je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.

Přijímací zkouška se skládá z testů z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky.

2021 Rozhodnutí o konání PZ – čtyřleté (.pdf, 207 kB)

2021 Rozhodnutí o konání PZ – osmileté (.pdf, 207 kB)

2021 Rozhodnutí o konání PZ-PS – 1. kolo (.pdf, 207 kB)

Termíny jednotných testů CERMAT pro rok 2021

Pro jaký typ studia 1. termín 2. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky) 12. dubna 13. dubna
Osmileté studium (pro 5. ročníky) 14. dubna 15. dubna
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory
Bližší informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na stránkách CERMATU.

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka. Termín pro podání přihlášky je v prvním kole do 1. března.

Přihláška (.pdf 288 kB)