Kontakty na vyučující

Telefon: volejte 518 612 778, počkejte na výzvu a následně volte klapku nebo vyčkejte na spojovatelku.

jméno třídnictví, další funkce e-mail kl.
Mgr. Alena Altmannová altmannova@gymkyjov.cz 125
Mgr. Marek Cvrkal  sexta A cvrkal@gymkyjov.cz 136
Mgr. Karolina Čechová cechova@gymkyjov.cz 123
Mgr. Zdeňka Doležalová dolezalova@gymkyjov.cz 141
PhDr. Eva Dostálová oktáva A dostalova@gymkyjov.cz 122
Mgr. Jindřiška Friáková 3.ZaA friakova@gymkyjov.cz 125
Mgr. Lenka Hálová halova@gymkyjov.cz 123
Mgr. Blanka Handlířová  2.ZaB handlirova@gymkyjov.cz 134
Mgr. Karel Hanza, Ph.D. hanza@gymkyjov.cz 119
Mgr. Jiří Hasil prima A hasil@gymkyjov.cz 108
Mgr. Miroslav Hnilica Zástupce ředitelky hnilica@gymkyjov.cz 114
Mgr. Jorga Hrazdílková hrazdilkova@gymkyjov.cz 115
Mgr. Ludmila Hübschtová hubschtova@gymkyjov.cz 141
Mgr. Jaroslav Jarma jarma@gymkyjov.cz 137
PhDr. Lenka Jarmová první A jarmova@gymkyjov.cz 120
Mgr. Marcela Klemmová klemmova@gymkyjov.cz 131
Mgr. Jana Klimešová  sekunda A klimesova@gymkyjov.cz 121
Mgr. František Kopecký  druhá B kopecky@gymkyjov.cz 117
Mgr. Alena Korvasová korvasova@gymkyjov.cz 141
Mgr. Olga Kostýlková kostylkova@gymkyjov.cz 125
RNDr. Vladimír Kotík kotik@gymkyjov.cz 117
Mgr. Jana Koudelová koudelova@gymkyjov.cz 122
Mgr. Bronislava Kreuzingerová první B kreuzingerova@gymkyjov.cz 119
PhDr. Jarmila Krohová 2.ZaA krohova@gymkyjov.cz 141
Mgr. Jiří Krojzl krojzl@gymkyjov.cz 119
Mgr. Miroslava Kršňáková krsnakova@gymkyjov.cz 129
Mgr. Roman Machain kvarta A, ICT koordinátor machain@gymkyjov.cz 117
Mgr. Yvona Masaříkova Výchovná poradkyně masarikova@gymkyjov.cz 143
Mgr. Marie Mazalová 1.ZaA mazalova@gymkyjov.cz 129
PhDr. Zuzana Mikslová čtvrtá A mikslova@gymkyjov.cz 136
Mgr. Věra Minaříková třetí B minarikova@gymkyjov.cz 136
PhDr. Jaroslava Navrátilová navratilova@gymkyjov.cz 119
Mgr. Hana Ottová ottova@gymkyjov.cz 125
PhDr. Dagmar Pešková peskova@gymkyjov.cz 132
Mgr. Markéta Polášková mpolaskova@gymkyjov.cz 115
Mgr. Lucie Růžičková ruzickova@gymkyjov.cz 132
Mgr. Lenka Selucká Školní metodik prevence selucka@gymkyjov.cz 121
Mgr. Erik Schovanec 1.ZaB, Bezpečnostní technik schovanec@gymkyjov.cz 121
Mgr. Renáta Soukalová Ředitelka školy soukalova@gymkyjov.cz 113
Mgr. Drahomír Staněk ICT koordinátor stanek@gymkyjov.cz 117
Mgr. Václav Stix stix@gymkyjov.cz 119
Mgr. Jarmila Svobodová svobodova@gymkyjov.cz 123
Mgr. Zdeňka Synková kvinta A synkova@gymkyjov.cz 115
Mgr. Lenka Ševelová 3.ZaB, Výchovná poradkyně sevelova@gymkyjov.cz 143
Mgr. Jiří Šimeček Zástupce ředitelky simecek@gymkyjov.cz
Mgr. Ludmila Šnajdrová  4.ZA snajdrova@gymkyjov.cz 134
Mgr. Simona Špičáková třetí A spicakova@gymkyjov.cz 117
Mgr. Šárka Šušlíková suslikova@gymkyjov.cz 120
Mgr. Iva Taušová tausova@gymkyjov.cz 125
Mgr. Jana Truschingerová  druhá A truschingerova@gymkyjov.cz 116
Mgr. Martina Uřičářová uricarova@gymkyjov.cz 131
Mgr. Vladimír Viktorýn viktoryn@gymkyjov.cz 108
Mgr. Marie Votoupalová tercie A votoupalova@gymkyjov.cz 122
Mgr. Renata Výletová septima A vyletova@gymkyjov.cz 117
Mgr. Lenka Zicháčková 4.SČ zichackova@gymkyjov.cz 134