Počítačové kurzy

s akreditací MŠMT č. j.: 42169/2013-1-928

Základy práce s  internetem 8 hodin
Základy práce s počítačem 12 hodin
Základy textového editoru MS Word
12 hodin
Základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel
12 hodin

Cena: Kurzovné činí 1 000 Kč (8 hodin), popř. 1 500 Kč. (12 hodin)

Lektoři: vyučující IVT

Místo konání: odborné učebny IVT

Doba konání: Kurzy probíhají 1× týdně 2 vyučovací hodiny dle zájmu v průběhu školního roku s výjimkou prázdnin.


Přihláška ke vzdělávacím kurzům