Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám určené pro zájemce o studium na naší škole.

Kurzy v roce 2022/2023

Kurzy budou probíhat prezenční  formou dokud to situace dovolí. V opačném případě přejde výuka do distanční formy přes MS Teams.

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd budou zahájeny v pondělí dne 10. 10. 2022 v 16 hodin

Přípravné kurzy pro žáky 5. tříd budou zahájeny v úterý dne 11. 10. 2022 v 16 hodin.

Přípravné kurzy budou probíhat v pondělky pro 9. třídu a v úterky pro 5. třídu do dubna.

Přípravné kurzy pro žáky 5. tříd budou probíhat v učebně M – okA č. místnosti 175 – II. patro hlavní budovy.

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd budou probíhat  v učebnách 4A a 4B – II. patro hlavní budovy.
Z důvodu vysokého počtu zájemců budou uchazeči rozděleni do dvou skupin (tříd):

  • I.  skupina    učebna 4A č. místnosti 181
  • II.  skupina  učebna 4B č. místnosti 183

Informaci o přidělené skupině obdrží uchazeč na e-mail uvedený v přihlášce!

Kurzovné za jeden kurz činí 2 100 Kč / 20 hodin.

Kurzovné za dva kurzy (ČJ, M) činí 4 200 Kč / 20 hodin ČJ + 20 hodin M.

Na základě zaslané závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura k úhradě kurzu.

Přihláška ke vzdělávacím kurzům