Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám určené pro zájemce o studium na naší škole.

Kurzy v roce 2022/2023

Kurzy budou probíhat pro žáky 9. tříd v pondělí a pro žáky  5. tříd v úterý prezenční formou dokud to situace dovolí. V opačném případě přejde výuka do distanční formy přes MS Teams.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd budou zahájeny v pondělí dne 10. 10. 2022.

kurz I. skupina pondělí     M9 16:00 hodin         ČJ9 17:00 hodin

kurz II. skupina pondělí  ČJ9  16:00 hodin        M9  17:00 hodin

Kurzy M9 a ČJ9 I.  skupina probíhají v učebně 4A č. místnosti 181 – II. patro hlavní budovy.

Kurzy ČJ9 a M9 II.  skupina probíhají v učebně 4B č. místnosti 183 – II. patro hlavní budovy.

Informaci o přidělené skupině obdrží uchazeč na e-mail uvedený v přihlášce!

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd budou zahájeny v úterý dne 11. 10. 2022.

kurz M5         úterý 16.00 hodin

kurz ČJ5        úterý 17:00 hodin

Kurzy M5 a ČJ5 probíhají v učebně M – okA č. místnosti 175 – II. patro hlavní budovy.

Kurzovné za jeden kurz činí 2 200 Kč / 20 hodin.

Kurzovné za dva kurzy (ČJ, M) činí 4 400 Kč / 20 hodin ČJ + 20 hodin M.

Na základě zaslané závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura k úhradě kurzu.

Přihláška ke vzdělávacím kurzům