Univerzita třetího věku

Pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně pořádáme pro zájemce z řad seniorů šestisemestrové studium Univerzity třetího věku.

Organizace studia

  • Univerzita třetího věku v Kyjově je koncipována jako cyklus přednášek z různých sfér života společnosti bez zkoušek a úkolů.
  • Na přednáškách se podílejí jak pedagogové gymnázia v Kyjově, tak akademičtí pracovníci Mendelovy univerzity v Brně.
  • Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (10 přednášek v období  září až prosinec a 10 přednášek v období únor až duben), a to 1 × týdně od 16:00 do 18:30 hodin.
  • Rozvrhy 2022–2023 1. ročník
  • Rozvrhy 2022–2023 2. ročník
  • Rozvrhy 2022–2023 3. ročník

Podmínky Studia

Ke studiu univerzity třetího věku v Kyjově mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 680 Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 30 posluchačů.

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů.

Úspěšným absolventům studia U3V bude slavnostně vydáno Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku na pobočce v Kyjově.

Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
Zemědělská 5, 613 00, Brno
tel.: 545 135 234
e-mail: czv@mendelu.cz
icv.mendelu.cz

 

Klvaňovo gymnázium a
střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace, třída Komenského 549/23, 697 11 Kyjov
tel.: 518 612 778
e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz
www.gymkyjov.cz

U3V a MGU MENDELU_Informace o zpracovani prihlasky na U3V a MGU (.pdf, 339 kB)