Univerzita třetího věku

u3v_icvu3v_logo_65Pod záštitou MENDELU v Brně pořádáme pro zájemce z řad seniorů šestisemestrové studium Univerzity třetího věku.


Témata přednášekBěhem září obdrží poštou každý přijatý zájemce dopis k zahájení studia.


Informace na tel.: 518 612 778, 601 551 503 u paní Marie Klíglové


Organizace studia

  • Univerzita třetího věku v Kyjově je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti bez zkoušek a úkolů.
  • Na přednáškách se podílejí jak pedagogové gymnázia v Kyjově, tak akademičtí pracovníci MENDELU v Brně.
  • Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (12 týdnů v období říjen až leden a 12 týdnů v období únor až květen), a to 1 × týdně od 16:00 do 18:30 hodin.

Podmínky Studia

Ke studiu univerzity třetího věku v Kyjově mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 680 Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 30 posluchačů.

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů. K evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“.

Úspěšným absolventům studia U3V bude slavnostně vydáno „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku na pobočce v Kyjově.

Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU v Brně
Zemědělská 1, 613 00, Brno – budova E, 2. patro
tel.: 545 135 206
e-mail: czv@MENDELU.cz
www.icv.MENDELU.cz

 

Klvaňovo gymnázium a
střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace třída Komenského 549/23, 697 11 Kyjov
tel.: 518 612 778
e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz
www.gymkyjov.cz