Univerzita třetího věku

u3v_icvu3v_logo_65Pod záštitou MENDELU v Brně pořádáme pro zájemce z řad seniorů šestisemestrové studium Univerzity třetího věku.


Témata přednášek


Přijímáme přihlášky na školní rok 2019/2020.

Vyplněnou přihlášku s 1 fotografií (formát občanského průkazu) odevzdejte nebo zašlete na sekretariát Klvaňova gymnázia.

Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nebo zaslat poštou nejpozději do 31. srpna.

Během září obdrží poštou každý přijatý zájemce dopis k zahájení studia.


Informace na tel.: 518 612 778, 601 551 503 u paní Marie Klíglové


Organizace studia

  • Univerzita třetího věku v Kyjově je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti bez zkoušek a úkolů.
  • Na přednáškách se podílejí jak pedagogové gymnázia v Kyjově, tak akademičtí pracovníci MENDELU v Brně.
  • Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (12 týdnů v období říjen až leden a 12 týdnů v období únor až květen), a to 1 × týdně od 16:00 do 18:30 hodin.

Podmínky Studia

Ke studiu univerzity třetího věku v Kyjově mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 680 Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 30 posluchačů.

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů. K evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“, který posluchač obdrží při slavnostní imatrikulaci v aule MENDELU v Brně při zahájení studia.

Úspěšným absolventům studia U3V bude slavnostně vydáno „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku na pobočce v Kyjově.

Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU v Brně
Zemědělská 1, 613 00, Brno – budova E, 2. patro
tel.: 545 135 206
e-mail: czv@MENDELU.cz
www.icv.MENDELU.cz

 

Klvaňovo gymnázium a
střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace třída Komenského 549/23, 697 11 Kyjov
tel.: 518 612 778
e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz
www.gymkyjov.cz