Univerzita třetího věku

Pod záštitou MENDELU v Brně pořádáme pro zájemce z řad seniorů šestisemestrové studium Univerzity třetího věku.

Jaký bude rok 2021 na U3V MENDELU? To neví nikdo z nás, ale chceme být připraveni. V návaznosti na vývoj epidemiologické situace je zjevné, že na U3V MENDELU nebude v letním semestru 2020/2021 probíhat prezenční výuka. Z tohoto důvodu jsme připravili zcela nové online kurzy, na které se uchazeči budou moci přihlásit od 6. ledna 2021 na tomto odkazu:  https://icv.mendelu.cz/u3vonline

Kurzy budou probíhat na kanálu YouTube, jak jste doposud byli zvyklí. Lekce budou mít formu přednášek, které budou doplněny i tematickými videi natáčenými v Poloprovozech MENDELU apod. Ke kurzům budete mít k dispozici také studijní materiály (skripta nebo ppt prezentace) či pracovní listy.

Půjde o tyto online kurzy v dané cenové výši, podrobnější informace budou k výše uvedenému datu zveřejněny na výše uvedeném odkazu:

  • Poznejme MENDELU: 20 přednášek (průřez přednášek z MENDELU), 680 Kč
  • Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (dr. Blanka Kocourková): 15 přednášek, 680 Kč
  • Genetika a zdraví (dr. Lenka Falková): 6 přednášek, 340 Kč
  • Permakulturní zahrada (dr. Jan Winkler): 6 přednášek, 340 Kč
  • Trendy ve světové ekonomice (dr. Michal Mádr): 6 přednášek, 340 Kč
  • Masná výroba online, nahlédněte do výroby (doc. Miroslav Jůzl): 6 přednášek 340 Kč

Zde posíláme malou ochutnávku: https://www.youtube.com/watch?v=LtHkUg5vb1o&feature=youtu.be


Informace na tel.: 518 612 778, 601 551 503 u paní Marie Klíglové


Organizace studia

  • Univerzita třetího věku v Kyjově je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti bez zkoušek a úkolů.
  • Na přednáškách se podílejí jak pedagogové gymnázia v Kyjově, tak akademičtí pracovníci MENDELU v Brně.
  • Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (12 týdnů v období říjen až leden a 12 týdnů v období únor až květen), a to 1 × týdně od 16:00 do 18:30 hodin.

Podmínky Studia

Ke studiu univerzity třetího věku v Kyjově mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 680 Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 30 posluchačů.

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů. K evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“.

Úspěšným absolventům studia U3V bude slavnostně vydáno „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku na pobočce v Kyjově.

Přihláška ke studiu (.pdf, 110 kB)

Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU v Brně
Zemědělská 5, 613 00, Brno
tel.: 545 135 234
e-mail: czv@mendelu.cz
icv.mendelu.cz

 

Klvaňovo gymnázium a
střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace, třída Komenského 549/23, 697 11 Kyjov
tel.: 518 612 778
e-mail: gymkyjov@gymkyjov.cz
www.gymkyjov.cz