Školská rada

Školská rada je ustanovena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Volební řád pro volby členů školských rad (.pdf 207 kB)

Seznam kandidátů pro doplňovací volby do školské rady, kteří jsou navrženi a budou voleni za pedagogické pracovníky (.pdf 182 kB)

Výsledek voleb členů volených pedagogickým sborem (.pdf 132 kB)

Seznam kandidátů pro doplňovací volby do školské rady, kteří jsou navrženi a budou voleni za zletilé žáky a zákonné zástupce (.pdf 131 kB)

Výsledek voleb členů volených zákonnými zástupci a zletilými žáky (.pdf, 142 kB)

Členové zvolení pedagogickým sborem:

  • PhDr. Eva Dostálová – předsedkyně
  • Mgr. Jiří Hasil
  • Mgr. Jiří Šimeček

Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • Lýdie Šalšová
  • Mgr. Renata Výletová
  • Mgr. Zdeňka Synková

Členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Jaromír Brančík
  • Mgr. Martina Konvičková
  • RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Ze zasedání Školské rady:

7. 10. 2019         Zápis ze zasedání ŠR

1. 10. 2018         Zápis ze zasedání ŠR