Školská rada

Školská rada je ustanovena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Volební řád pro volby členů školských rad (.pdf 207 kB)

Členové zvolení pedagogickým sborem:

  • PhDr. Eva Dostálová – předsedkyně
  • Mgr. Jiří Hasil
  • Mgr. Jiří Šimeček

Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • Lýdie Šalšová
  • Mgr. Renata Výletová
  • Mgr. Zdeňka Synková

Členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Ing. Pavel Berka
  • Daniel Čmelík
  • Mgr. Michaela Moudrá

Ze zasedání Školské rady:

10. 10. 2022     Zápis 10. 10. 2022 (.pdf, 96 kB)

6. 6. 2022          Zápis 6. 6. 2022 (.pdf, 119 kB)

4. 10. 2021        Zápis 4. 10. 2021 (.pdf 99 kB)

7. 10. 2020         Zápis 7. 10. 2020 (.pdf 106 kB)

7. 10. 2019         Zápis ze zasedání ŠR

1. 10. 2018         Zápis ze zasedání ŠR