Školská rada

Výsledky doplňovacích voleb

Seznam kandidátů pro doplňovací volby

Doplňovací volby do školské rady 8. listopadu 2017

Školská rada je ustanovena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Členové zvolení pedagogickým sborem:

  • PhDr. Eva Dostálová – předsedkyně
  • Mgr. Miroslav Hnilica
  • Mgr. Jiří Šimeček

Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • Lýdie Šalšová
  • Mgr. Radim Pokorný
  • Ing. Jitka Jedovnická

Členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Jaromír Brančík
  • Mgr. Martina Konvičková
  • Mgr. Danuše Křiváková

Ze zasedání Školské rady:

1. 10. 2018         Zápis ze zasedání ŠR

5. 6. 2017           Zápis ze zasedání ŠR

3. 10. 2016         Schválení Výroční zprávy KG a SZŠ 2015/2016

8. 6. 2016            Schválení Školního řádu KG a SZŠ od 1. 9. 2016