Zdravotní způsobilost

Pro studium oboru Praktická sestra je nutné doložit od lékaže potvrzení o zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení vydává lékař uchazeče.

Správná formulace potvrzení od lékaře zní: „Uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona…“, případně: „Uchazeč je schopen ke vzdělávání (studiu)…“. Nestačí potvrzení, které říká: „Doporučuji ke studiu…“.

Přesné vyjádření požadujme u uchazečů o studium zdravotnických oborů, protože toto vyjádření opravňuje budoucí studenty k vykonání odborné praxe bez další lékařské prohlídky (a dalších finančních výdajů školy) v 1. ročníku.