Exkurze do Terezína – místa utrpení a hrdinství

Dne 21. října 2022 se studenti kvarty, dějepisného semináře a zájemci z ostatních tříd zúčastnili exkurze do Památníku Terezín.  V pevnostním komplexu si prohlédli Národní hřbitov, věznici gestapa v Malé pevnosti, objekty bývalého ghetta a Muzeum ghetta.

Týden vysokoškolákem v Olomouci

Nápad, přihlásit se na akci, jejíž existenci nám neustále připomínali vyučující ve všech přírodovědných seminářích, vznikl zcela spontánně. Vlastně jsme si skutečnost tohoto pobytu neuvědomovali až do chvíle, v níž jsme s kufry běželi přes univerzitní kampus. a tak začal náš slavný pobyt v Olomouci – během. Zpožděním vlaku a během do posledního patra fakulty na Envelopě. Vřítili jsme se až do zasedací místnosti, kde nás čekala skupina vyděšených středoškoláků a propisky zadarmo. V tu chvíli jsme začali přehodnocovat naše rozhodnutí. Když nám paní Petrželová (vedoucí akce) připomínala, že akce jejíž součástí jsme se neodvratně stali, není zájezd, vyplavilo se nám do žil nemalé množství stresových hormonů. Pokračování textu Týden vysokoškolákem v Olomouci