Děkujeme

V rámci charitativního vánočního jarmarku 2019 bylo vybráno celkem 135 924 Kč. Děkujeme svým žákům i návštěvníkům! Vybrané prostředky žáci věnovali těmto organizacím a jedincům: Pokračování textu Děkujeme

Vzpomínka

RNDr. Miloslav Malec
(8. 3. 1953 – 13. 1. 2010)

Je to už neuvěřitelných deset let, kdy nás všechny zasáhla nepochopitelná zpráva, že nás náhle opustil náš kolega Miloš Malec. Na Klvaňově gymnáziu učil od roku 1978. Jeho oborem byla matematika a deskriptivní geometrie, později k tomu přidal i informatiku. V devadesátých letech byl Miloš zástupcem ředitelky a od roku 1996 působil jako ředitel našeho gymnázia. Po deseti letech „ředitelování“ se vrátil do běžné praxe.

Miloš byl velmi zapáleným a uznávaným pedagogem, pověstný svou pečlivostí a spravedlností. Pro svou laskavou a přátelskou povahu byl oblíbený nejen u studentů, ale i u nás – jeho kolegů. Na člověka, jako byl Miloš, nelze zapomenout, proto mu prosím věnujme tichou vzpomínku.

„Kdo žije v srdcích, ten neumírá.“

Jeden den s fyzikou

Žáci sekundy A se 18. 12. 2019 zúčastnili Jednoho dne s fyzikouPevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Během tohoto dne si vytvořili model plic, iluzi hologramu, pochopili, co je to převodní poměr kola, vyrobili si drátkový telefon z kelímků a navštívili vánoční trhy.