Archiv autora: Roman Machain

První studentská vědecká konference

Ve středu 14. 6. 2017 se v naší škole konala 1. studentská vědecká konference. Přednášeli Jan Tranžík (oktáva A) na téma Izrael a Palestina a Martin Kovář (sekunda A) na téma Vysychání Aralského jezera. Účastníci si mohli prohlédnout i práce Martiny Šupálkové (sexta A).

Fotografie ze semináře

Žáci tercie A měli v rámci svého semináře VtS za úkol pořídit fotografie naší školy na téma dokumentární, umělecká a momentka. Zde je výběr toho nejlepšího, co se jim povedlo…

Rekvalifikační kurzy stale běží

Dne 10. května 2017 získalo 19 absolventů kurzu pro pracovníky v sociálních službách osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Tímto se absolventům tohoto akreditovaného kurzu otevírá možnost práce s osobami s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením, seniory, klienty v paliativní a hospicové péči a dalšími uživateli sociálních služeb. Pokračování textu Rekvalifikační kurzy stale běží