Stanovení požadavků – Oprava stávající venkovní hrací plochy se syntetickým povrchem včetně oplocení

Stanovení požadavků – Oprava stávající venkovní hrací plochy se syntetickým povrchem včetně oplocení.pdf

Doručení cenových nabídek e-mailem (gymkyjov@gymkyjov.cz) nejpozději do 27. července 2017 do 9.00 hodin – sekretariát budovy KG a SZŠ Kyjov, příspěvková organizace, třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov.

Termín realizace: září – říjen 2017

První studentská vědecká konference

Ve středu 14. 6. 2017 se v naší škole konala 1. studentská vědecká konference. Přednášeli Jan Tranžík (oktáva A) na téma Izrael a Palestina a Martin Kovář (sekunda A) na téma Vysychání Aralského jezera. Účastníci si mohli prohlédnout i práce Martiny Šupálkové (sexta A).

Fotografie ze semináře

Źáci tercie A měli v rámci svého semináře VtS za úkol pořídit fotografie naší školy na téma dokumentární, umělecká a momentka. Zde je výběr toho nejlepšího, co se jim povedlo…

Rekvalifikační kurzy stale běží

Dne 10. května 2017 získalo 19 absolventů kurzu pro pracovníky v sociálních službách osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Tímto se absolventům tohoto akreditovaného kurzu otevírá možnost práce s osobami s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením, seniory, klienty v paliativní a hospicové péči a dalšími uživateli sociálních služeb. Pokračování textu Rekvalifikační kurzy stale běží