Výsledky přijímacího řízení

Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

https://vpz.cermat.cz/testy/

Kritéria přijímacího řízení:

 

 

Výměnný pobyt: Česká republika – Izrael

Kdy? 20.–27. 10. 2017 – naši studenti v Izraeli
13.–20. 12. 2017 – izraelští studenti u nás
Kdo? kterýkoliv student naší školy starší 15 let, přičemž je možné účastnit se programu i v případě, že nechcete cestovat do Izraele a máte pouze zájem postarat se o izraelského studenta u nás, nebo v případě, že nemůžete studenta ubytovat u sebe a chcete pouze vycestovat
S kým? se studenty izraelské školy HaKfar HaYarok v blízkosti Tel Avivu

Pokračování textu Výměnný pobyt: Česká republika – Izrael