Přijímací řízení

Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek:

Obor 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
Obor 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Ve školním roce 2017/2018 budeme přijímat

  • 30 žáků do oboru 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté
  • 60 žáků do oboru 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
  • 60 žáků do oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – čtyřleté

Přihláška ke studiu do 1.března 2017

 

Přijímací zkouška –  testy z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky

Pro zájemce o studium pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

U oboru zdravotnický asistent je nezbytné splnění podmínek zdravotní způsobilosti potvrzené na přihlášce.


Vyplněnou přihlášku odevzdává či zasílá zákonný zástupce žáka.

Termíny přijímacích zkoušek

  • 12. dubna 2017 1.termín pro čtyřleté obory
  • 19. dubna 2017 2.termín pro čtyřleté obory
  • 18. dubna 2017 1.termín pro osmiletý obor
  • 20. dubna 2017 2.termín pro osmiletý obor
  • 11. května 2017 1.náhradní termín
  • 12. května 2017 2.náhradní termín

 

Více informací najdete na stránce http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html


Informace k přijímacímu řízení na střední školy (jmskoly.cz)