Přírodovědná Roadshow

Dne 28. 11. 2019 se na naší škole konala Přírodovědná Roadshow Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Se zajímavými tématy přednášek, jako jsou Nebezpečná laserová ukazovátka, Lidé a radioaktivita,  Využití enzymů v biotechnologických procesech, Jak (ne)funguje náš mozek a Geoinformatika – obor budoucnosti, nás navštivilo 6 odborníků z univerzity. Přednášky navštívili seminárníci ze 3. a 4. ročníků, septimy, oktávy a zájemci o budoucí semináře, tedy studenti 2. ročníků a sexty.

Věříme, že přednášky byly zajímavé a inspirativní.

Mgr. Jiří Hasil