Akce SEN

Od září do prosince roku 2015 byla naše škola podrobena rozsáhlé rekonstrukci s krycím názvem SEN – Snížení Energetických Nákladů.

Školní budova dostala novou fasádu, která byla na některých místech navíc zateplena. Všechna okna ve škole byla vyměněna za nová. Opravy dostála i střecha a s tím související okapy, hromosvody atd. Provoz školy během rekonstrukce byl pro všechny zúčastněné náročný, ale výsledek jistě stojí za to.