Aktuálně

  • Prezenční výuka bez rotace probíhá pro maturitní ročníky.
  • Rotační princip: prezenční výuku ve škole mají v lichých týdnech liché ročníky, v sudých týdnech sudé ročníky.
  • Od pondělí 30. 11. (49. týden) se učí prezenčně třídy prima a tercie nižšího gymnázia dle rotačního principu. Žáci sekundy a kvarty se v lichém týdnu vzdělávají distanční formou. Žáci vyššího gymnázia a žáci zdravotnických oborů kromě praxe a maturantů se vzdělávají distanční formou.
  • Od pondělí 7. 12. (50. týden) očekáváme žáky sekundy, kvarty, sexty a 2. ročníku všech oborů. Žáci primy, tercie, kvinty, 1. a 3. ročníku se v sudém týdnu vzdělávají distančně.
  • Od pondělí 14. 12. (51. týden) se učí prezenčně žáci primy, tercie, kvinty, septimy, 1. a 3. ročníku všech oborů.
  • Onemocnění COVID se nevyhnulo 56 našim zaměstnancům a žákům. Naštěstí dosud u žádného z nich nenastal těžký průběh s potřebou intenzivní lékařské péče. Přejeme všem brzké uzdravení, pevné zdraví a dostatek sil do další práce a studia. 
  • Výjimku z distanční výuky má praxe pro zdravotnický obor.
  • Omluvy probíhají obvyklým způsobem.
  • Hromadně jsou objednávány obědy pro třídy na prezenční výuce. Prosíme všechny o kontrolu stravovacích kont a úpravu dle vlastních požadavků.
  • Svačinky zatím nenabízíme.

Vítězka výtvarné soutěže

Žákyně naší školy: Nikola Nguyen z primy A se v době distanční výuky zúčastnila výtvarné soutěže na téma CO BY SI PŘÁLO SKLO, kterou vyhlásila společnost Vetropack Moravia a opět v ní, stejně jako vloni, zvítězila. Ze 130 prací dětí do 15 let bylo vybráno porotou dne 13. listopadu 2020 celkem 13 vítězů do kalendáře 2021!

Sportovní úspěchy – plavání

Studentky Anna Dvořáková (sexta A), Jitka Dvořáková (kvarta A), Soňa Zaviačičová (sekunda A) a Ellen Pinterová (prima A) jsou členkami Oddílu sportovního plavání v Hodoníně. V průběhu celého léta pravidelně jezdily na závody dálkového plavání, které se konají v přírodních vodách v celé republice (např. Seč, Lipno, Račice, Kolín, Mělice) a účastnily se závodů dle jejich věkové kategorie: Anička nejdelší závod 15 km, Jitka, Soňa a Ellen 5 km. Pokračování textu Sportovní úspěchy – plavání

Zažít Kyjov jinak

Se studentkami jsme ,,Zažily Kyjov jinak“.

Tato akce byla po delší odmlce první příležitostí, na které jsme mohly pro veřejnost opět prezentovat první pomoc. Studentky 3. a 4. ročníku zdravotnického oboru měly své stanoviště v městském parku. Velký dík za aktivitu a zodpovědný přístup!

SOČ — celostátní finále

V sobotu 13. června proběhla 42. celostátní přehlídka SOČ. Finálového kola se v 18 soutěžních oborech zúčastnilo online formou celkem 274 autorů odborných prací. Studenti Klvaňova gymnázia svou školu reprezentovali na výbornou. Petr Selič (spA) se v oboru Informatika umístil na 13. příčce, Václav Stánec (okA) získal v oboru Historie 7. místo a Magdalena Ambrozková (3.A) byla v oboru Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie nejlepší v republice. Se svou prací „Sbírka atraktivních experimentů z biologie“ získala 1. místo. Úspěch našich studentů nás velmi těší a srdečně jim blahopřejeme.

Kompletní výsledkovou listinu a video ze slavnostního vyhlášení naleznete na oficiálních stránkách soutěže.