Veletrh vzdělávání Hodonín

Ve dnech 20.–21. 10. 2021 se v Domě kultury v Hodoníně konal XXV. Veletrh vzdělávání. Naši školu jsme prezentovaly my studentky 4. ročníku Sára Černušková a Sára Drexlerová a Mgr. Iva Taušová. Zájem žáků 9. ročníků základních škol o prezentované gymnaziální i zdravotnické obory byl velký. Otázky zájemců o studium i doprovázejících rodičů směřovaly k charakteristice jednotlivých studijních oborů.
Autorky článku: Sára Černušková a Sára Drexlerová

Nabídka práce učitele

S nástupem od 1. 8. 2022 hledáme nové učitele těchto předmětů:

  • Anglický jazyk,
  • Odborné předměty na střední zdravotnické škole,
  • Základy společenských věd,
  • Tělesná výchova.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru Učitelství příslušných předmětů pro střední školy.

Písemné žádosti a případné dotazy: Bohdana Kudláčová, kudlacova@gymkyjov.cz, 518 612 778/118.

3D workshop

V pondělí 18. října 2021 naše škola hostila v rámci projektu DigiMe workshop o práci s 3D tiskem. Akce se účastnili vybraní žáci třídy tercie a během 4 hodin se dozvěděli něco z teorie 3D tisku, nakreslili si vlastní 3D model a nakonec si každý svůj výtvor i vytisknul.

Stanovení požadavků na dodávku 13 ks notebooků

Požadavky:

  • Vypracování kompletní cenové nabídky na 13 ks notebooků.
  • Celková cena musí být vypočtena jako konečná a musí zahrnovat veškeré náklady na provedení zakázky včetně dopravy s uvedením celkové ceny bez DPH a s DPH.
  • Návrh smlouvy v případě nabídky nad 50.000 Kč bez DPH.
  • Zadavatel si vyhrazuje právo realizace části zakázky, případně právo zakázku nerealizovat.
  • Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Drahomír Staněk, tel. 603 978 621.
  • Technické parametry pro výběrové řízení jsou součástí přílohy.

Doručení cenových nabídek e-mailem na adresu: nozickova@gymkyjov.cz nejpozději

do pondělí 25. října 2021 do 9.00 hodin.

Termín realizace: listopad–prosinec 2021

Požadavky 13 ks notebooků (.pdf 180 kB)

 

 

 

 

Hradba 2021

Od čtvrtka 16. září do 22. září v rámci celé republiky probíhalo cvičení aktivní zálohy teritoriálních sil Hradba 2021, do kterého se zapojilo téměř 1000 záložníků pěších rot krajských vojenských velitelství a na 300 profesionálních vojáků z útvarů Armády České republiky. Jedním z aktivních záložáků je i učitel naší školy. V rámci cvičení si záložáci vyzkoušeli také spolupráci s Policií České republiky při smíšených hlídkách v prostorách odletové haly letiště a v rámci letového okna bez provozu si přímo v hale trénovali zásah proti útočníkům. Jako komparz se zapojili žáci třídy septima A. Více na stránkách KVV Brno.

Zažít Kyjov jinak 2021

Letos jsme se opět zúčastnily akce Zažít Kyjov jinak, kde studentky 4. ročníku zdravotnického oboru Emily Fogtová a Sára Černušková prezentovaly základy první pomoci pro veřejnost.