Přijímací zkoušky

Čtyřleté obory (Gymnázium a Praktická sestra)

  1. řádný termín 12. dubna 2019
  2. řádný termín 15. dubna 2019

Osmiletý obor (Gymnázium)

  1. řádný termín 16. dubna 2019
  2. řádný termín 17. dubna 2019

Rozhodnutí o přijímací zkoušce: Gymnázium osmileté
Rozhodnutí o přijímací zkoušce: Gymnázium čtyřleté
Rozhodnutí o přijímací zkoušce: Praktická sestra

Více informací o přijímacím řízení na příslušné stránce zde.

Jeden den studentem

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ ZÁJEMCE O AKCI JEDEN DEN STUDENTEM ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY!

Sejdeme se 6. února v 7:50 hodin u recepce naší školy. Zde na vás budou čekat zástupci našich studentů a doprovodí vás nejprve do šatny, a následně do učebny, ve které bude výuka probíhat.

S sebou si nezapomeňte vzít přezůvky, psací potřeby a případně malou svačinu. Po vyučování máte možnost poobědvat v naší školní jídelně. Oběd v hodnotě 60 Kč si můžete zakoupit nejpozději do 31. ledna v kanceláři naší školní jídelny.

Vyplněnou přihlášku odevzdávejte emailem, nebo osobně na recepci školy.

Těšíme se na setkání!