Adapťák zdravotnického oboru

Ve dnech 8.–9. září se na TZ Vřesovice konal adaptační kurz prváků zdravotnického oboru. Z pedagogických pracovníků se zúčastnili třídní Mgr. Ševelová (1.PsA) a Mgr. Taušová (1.PsB) a za školní poradenské pracoviště Mgr. Mazalová, Mgr. Stix a školní psycholog Mgr. Černý. Program spoluvytvářela Agentura pro občany Kyjov a Peer Klub při KG a SZŠ.

Aktualizovaná fotogalerie z našich adapťáků je na facebooku zde.

Akce první pomoci – Bezpečně v dopravě

Premiérová aktivita s první pomocí v tomto školním roce se konala již 9. září 2022 v MŠ a ZŠ Za Humny v Kyjově. Jednalo se o akci s názvem Bezpečně v dopravě. Program pro děti byl připraven ve spolupráci s hasiči, městskou policií, policií ČR, Besipem, městským úřadem Kyjov a své stanoviště zde měli také naši studenti 3.PsA KG a SZŠ Kyjov, kde dětem předváděli základy první pomoci.

Na týden vysokoškolákem Přírody

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k tomu, že jsme fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, máte možnost si vyzkoušet program Na týden vysokoškolákem Přírody a odjet na týdenní stáž do Olomouce místo výuky od 3. do 7. října 2022.

Zároveň máte možnost přímo „studovat“ vybrané předměty na fakultě dle dohody v rámci projektu Newton https://www.prf.upol.cz/verejnost/pro-skoly/program-newton/.

Na akce se hlásíte přes Mgr. Jiřího Hasila, který vám poskytne také bližší informace.

Přijmeme učitele zeměpisu

Přijmeme učitele všeobecně vzdělávacího předmětu ZEMĚPIS
Nabízené benefity: příspěvek na stravování, masáže, dentální hygienu, příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodněný telefonní tarif
Písemné žádosti: kudlacova@gymkyjov.cz
Bližší informace: Bohdana Kudláčová, 518 612 778/118