Historie školy

Gymnázium v Kyjově bylo založeno v r. 1898. Jeho prvním ředitelem byl Josef Klvaňa, uznávaný národopisec a přírodovědec.  Ve funkci ředitele gymnázia působil v Kyjově od 1. 9. 1898 až do své smrti 13. 8. 1919.klvana

Josef Klvaňa byl všestranně vzdělaný člověk, mluvil německy, francouzsky a anglicky, ovládal klasickou latinu a řečtinu. Publikoval přírodovědné články v odborných časopisech, psal etnografické články a monografie, přednášel o moravské lidové kultuře.
Stýkal se s předními osobnostmi vědeckého a společenského života, do okruhu jeho přátel patřili Alois Jirásek, Adolf Heyduk, Jaroslav Vrchlický, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, František Bartoš a Joža Úprka. Za vynikající pedagogickou práci obdržel od císaře Františka Josefa I. titul vládní rada. Více informací naleznete v článku RNDr. Vladimíra Kotíka.

Střední zdravotnická škola, sídlící do školního roku 2016/2017 v budově, která původně sloužila jako dívčí skola, byla sloučena s gymnáziem s účinností od 1. 1. 2012. V letech 1928–1949 zde sídlila Odborná škola pro ženská povolání, která poskytovala praktické a odborné vzdělání dívkám. V roce 1949 z původní Odborné školy pro ženská povolání vznikla Vyšší sociálně zdravotní škola. Při reorganizaci škol tohoto druhu v roce 1950 byla v Kyjově zřízena větev dětských sester.
V roce 1957 měla být zdravotnická škola zrušena. K tomu nakonec nedošlo a ve výuce zdravotnických oborů se pokračuje dodnes.

Ve školních letech 2012 – 2016 probíhá výuka oborů gymnázia v nezměněné podobě v budově na Komenského ulici 549 a výuka zdravotnických oborů v budově na ulici Komenského 46.

S účinností od 1. 7. 2015 se název školy mění na Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace.

Od 1.6.2016 probíhá výuka všech oborů v budově gymnázia na ulici Komenského 549.

S účinností od 1. 7. 2017 se název školy mění na Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace.