Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Ve spolupráci s Českomoravským institutem vzdělávání Pardubice pořádáme od září kurz MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE.

Kurz je určen pouze pro žáky naší školy.

Kurz je akreditovaný a absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

Bližší info: Mgr. Marie Žáčková