Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Ve spolupráci s Českomoravským institutem vzdělávání Pardubice pořádáme pro studenty naší školy i veřejnost od září kurz

MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE

Kurz je akreditovaný a absolventi získávají osvědčení s celostátní platností.

Bližší informace v kanceláři školy na tel. č. 518 612 778