Maturity

Dle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) určuje ředitelka školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ, včetně formy a témat těchto zkoušek:

Nabídka zkoušek profilové části MZ 2020

Seznam literárních děl 2020 pro společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka


Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části a 3. částí zkušebních úloh z cizího jazyka společné části MZ jsou zveřejněna na volně přístupném místě ve škole (u ředitelství) a v elektronické podobě v systému MOODLE.

Manuál ke zpracování závěrečné maturitní práce

Typografie k profilové MZ

Europassy 2019/20

EDO-53-41-M_01_ZA_AJ
EDO-53-41-M_01_ZA_NJ
EDO-53-41-M_01_ZA-CJ
EDO-79-41-K_41_G4_AJ
EDO-79-41-K_41_G4_CJ
EDO-79-41-K_41_G4_NJ
EDO-79-41-K_81_G8_AJ
EDO-79-41-K_81_G8_CJ
EDO-79-41-K_81_G8_NJ