Maturity

Maturitní zkoušky 2021 (.pdf, 192 kB)

CERMAT – stránky věnované společné části maturitní zkoušky


Dle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) určuje ředitelka školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ, včetně formy a témat těchto zkoušek:

Nabídka zkoušek profilové části MZ 2021 (.pdf 186 kB)

Seznam literárních děl 2020 (.pdf 258 kB) pro společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka


Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části a 3. částí zkušebních úloh z cizího jazyka společné části MZ jsou zveřejněna na volně přístupném místě ve škole (u ředitelství) a v elektronické podobě v systému MOODLE.