SOČ

Soutěžní obory SOČ

Sočkaři z JMK

Oficiální stránky soutěže

Vzory úvodních stran SOČ

Pro správné citování zdrojů využívejte online služby citace.com


Kontaktní osoba (garant školního kola): Mgr. Roman Machain

Harmonogram 41. ročníku

Školní přehlídka SOČ: 6. února 2019 (přihlášky do konce 1. pololetí)
Okresní přehlídka SOČ: březen/duben 2019 (Brno)
Krajská přehlídka SOČ: duben/květen 2019 (Brno)
Celostátní přehlídka SOČ: 14.–16. června 2019, Mendelovo gymnázium, Opava