SOČ

Soutěžní obory SOČ

Sočkaři z JMK

Oficiální stránky soutěže

Vzory úvodních stran SOČ

Pro správné citování zdrojů využívejte online služby citace.com


Kontaktní osoba (garant školního kola): Mgr. Roman Machain, Mgr. Zdeňka Synková

Harmonogram 42. ročníku

Školní přehlídka SOČ: únor 2020 – před jarními prázdninami!
Okresní přehlídka SOČ: pondělí 23. březen 2020, Brno
Krajská přehlídka SOČ: duben/květen 2020
Celostátní přehlídka SOČ: červen 2020